Ambasada

Dokumenta

Prikupljanje dokumenata se vrši postepeno u periodu između prijave na program, dobijanja posla i apliciranja za vizu. Uputstvo o potrebnoj dokumentaciji učesnici u programu dobijaju na svoju mail adresu nakon što izvrše prijavu. Potrebno je imati u vidu da dokumentacija mora biti spremna za predaju 10 dana pre zakazanog datuma viziranja radi celokupne procedure provere validnosti dokumenata, od strane zaposlenih u SAD Ambasadi.

Intervju

Intervju se vrši u Američkoj ambasadi u zakazanom terminu neposredno pred ugovoren datum početka posla u SAD. Zbog pravila o ranijoj predaji dokumentacije, sva pitanja na intervjuu će se odnositi na studenta, broj položenih ispita, o poslu u SAD, zašto baš ide na tu lokaciju i neka opšta pitanja poput očekivanja studenta učestvovanjem u programu, odakle mu želja da ide, da li je čuo iskustva prijatelja, rodbine itd.

Odbijenica

Ukoliko student ne dobije vizu u obavezi je da u roku od 2 dana dostavi odbijenicu i DS2019 formular kako bi bio u mogućnosti da dobije povrat novca od sponzora iz SAD-a i refundaciju za avio kartu.