O poslovima

Vrste poslova i lokacije

Ponuda INSPIRIT-a se sastoji od različitih vrsta poslova širom Amerike. Radi i Putuj SAD podrazumeva poslove sezonskog karaktera. To su jednostavni poslovi u hotelima, restoranima, zabavnim i nacionalnim parkovima, odmaralištima, marketima, klubovima, bazenima, itd. Takve poslove tokom letnjih meseci obavljaju i američki studenti i studenti iz drugih zemalja koji su došli u SAD po istom ili sličnom programu. Poslovi su locirani uglavnom u odmaralištima i turističkim centrima širom SAD kao što su: Ocean City, Florida, Carolina, North Dakota, Cape Cod, Nantucket, New York, Chicago, California, South Carolina, Washington DC, Colorado itd.

Postoji lista poslova koji su zabranjeni za J1 studente, a to su:selidbe, rad u privatnim kućama, bilo koja vrsta posla koja uključuje prevoz, rad noću izmedju 22h-06h, poslovi koji ne garantuju minimalnu satnicu, poslovi sa vatrom ,hemijom, poslovi u skladištima , fabrikama,na lokacijama gde telefon / internet nisu dostupni...

Radna ponuda (Job offer)

Studenti primljeni na program, dobijaju posao i smeštaj u SAD od strane organizatora (Sponzora) iz SAD. Pre polaska na program, svaki student dobija radnu ponudu - job offer, u kojoj će biti naznačeno ime poslodavca, posao koji će student obavljati, zarada po satu itd. Moguće je da se posao i lokacija i po nekoliko puta promene do odlaska u SAD, kao i dok je student u SAD-u. To se dešava u slučaju da poslodavac nema dovoljno radnih sati za studenata, poslodavac bankrotira, ili usled nekog drugog nepredviđenog slučaja. Ukoliko se to dogodi, Sponzor iz SAD-a će se potruditi da studentu nađe zamenu tj. posao i smeštaj u tom gradu ili u nekom drugom gradu SAD-a. Naravno uslovi zarade i smeštaja mogu tada biti promenjeni, ali će ispunjavati uslove programa.       

Zarada

Zagarantovana najniža zarada, prema američkim zakonima je 7,25 USD po satu rada. Zarade  studenata se kreću od 7,25 USD pa naviše što zavisi od vaše pozicije, znanja engleskog jezika, poslodavca, itd. Visina satnice može biti i niža od zagarantovane satnice ukoiliko radna pozicija podrazumeva dobijanje bakšiša (tips). Studenti mogu očekivati da će raditi izmedju 30-40 sati, što zavisi od potreba poslodavca. Takođe, studenti imaju mogućnost i pravo da pored posla koji dobiju preko agencije, pronađu i druge dodatne poslove. U tom slučaju moraju imati u vidu da im je posao koji su dobili preko Sponzora iz SAD-a na prvom mestu i da ne sme biti ugrožen od strane drugog posla, te da  taj drugi posao takođe mora biti odobren od strane Sponzora iz SAD-a. Većina studenata koristi ovu mogućnost. Prekovremeni rad i dodatni posao nisu garantovani programom. Poslodavci plate isplaćuju posle 7, 14 ili 30 radnih dana. Državni porez se odbija od plate, veći deo poreza vam se vraća nakon završetka programa.

Smeštaj

U radnoj ponudi, svakom učesniku programa, pojedinačno, a pre puta de biti date informacije o uslovima i načinu smeštaja ukoliko je isti i obezbeđen. Za većinu poslova smeštaj je obezbeđen i plaća se na nedeljnom ili mesečnom nivou. Smeštaj uglavnom podrazumeva sobe koja se deli sa još nekoliko studenata, uz upotrebu kupatila, a ponekad i upotrebu kuhinje. Skroman smeštaj,  kakav ovaj program podrazumeva, ne predviđa televizore, klima uređaje i sl. (mada je nekad, sve to i više od toga dostupno studentu). Smeštaj se u većini slučajeva plaća i kreće se od 70 USD do 170 USD na nedeljnom nivou. Naravno uslovi smeštaja mogu biti i drugačiji kao i cene. Ponekad cena smeštaja može biti i besplatna što je, ponavljamo, redak slučaj. Nekad se depozit za smeštaj kao i prva nedelja ili mesec  mora uplatiti odmah po dolasku u SAD-a, a isto tako nekad se zahteva da se uplati i pre polaska u SAD-a, iz Srbije. Razlozi plaćanja smeštaja unapred, iz Srbije, su uglavnom zbog ograničenih smeštajni kapaciteti na datim lokacijama kao i zbog sigurnosti stanodavca. Deo depozita često je nepovratan i u većini slučajeva pokriva troškove čišćenja, oštećenja smeštaja, kupvinu dušeka, posteljine itd.

Zdravstveno osiguranje

Svi učesnici Radi i Putuj SAD programa moraju biti zdravstveno osigurani za vreme boravka u SAD. Američki partner obezbeđuje međunarodno zdravstveno osiguranje koje pokriva neke od troškova za pružene zdravstvene usluge. Svaki student dobija, pre polaska na program, brošuru osiguranja sa kontaktom osiguravajuće kompanije. Zdravstveno osiguranje traje tokom celog vašeg boravka u USA, samo je potrebno da nam javite konačni datum vašeg povratka, jer on može biti promenljiv. Osiguranje ne pokriva kupovinu lekova, kao i popravku zuba, korekcije vida itd. Preporučujemo svim studentima da obavezno pre puta posete svog lekara i stomatologa kao i da sa sobom ponesu osnovne medikamente protiv prehlade i drugih čestih oboljenja.

Svi poslovi su prilagođeni uslovima Work & Travel programa, određenih od strane State Departmenta. Uglavnom su ugostiteljskog tipa i sezonski. Sve preko 40-og sata se vodi kao overtime (prekovremeno) i plaćeno je više od redovne, ugovorene stranice. Prekovremeni rad nikad nije unapred obećan i ne navodi se u ugovoru o radu (Job offer) koji student potpisuje sa poslodavcem. Upravo iz ovih razloga se studenti odlučuju za dodatni posao čime postižu znatno veću zaradu. Ponude poslova stižu periodično pa je dobro pratiti svaki update i prijaviti se na našu email listu kako biste uvek bili u toku sa novim pozicijama i lokacijama.