Prijavljivanje

Studenti koji ispunjavaju uslove treba da dostave sledeća dokumenta:

Važne napomene:

CV, digitalnu fotografiju i skeniranu fotokopiju pasoša nam pošaljite na email adresu kancelarije u kojoj ste se prijavili u roku od 5 dana od prijave na program.

Dve fotografije i potvrdu o studiranju ne treba da donosite odmah u kancelariju niti da skenirate, treba da izvadite i držite kod sebe (Nekada se čeka na ove potvrde i preko desetak dana). Nakon određenog vremena ćemo vam poslati na email još dodatne dokumentacije kada ćete sve zajedno sakupiti i doneti.