WORK & TRAVEL SEMINAR ENGLESKOG

(intervju sa poslodavcem, intervju za vizu, priprema za posao)

INSPIRIT u saradnji sa eminentnim školama engleskog jezika kao i sa sertifikovanim profesorima i trenerima organizuje za vas profesionalnu pripremu za intervju sa poslodavcem, intervju za vizu, pripremu za budući posao, kao i pripremu za lakše snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama u Americi. Svake godine organizujemo za vas ove pripreme kako biste se što lakše dobili željeni posao, vizu i lakše se snašli na vašim budućim poslovima i sa budućim obavezama.

  • Uživo intervju - iz dugogodišnjeg iskustva smatramo da je veoma važno da se učesnici što bolje spreme za razgovor uživo sa budućim poslodavcima na našim sajmovima ili eventualno za razgovor na skype sajmovima. Većina studenata, dobije posao upravo u uživom razgovoru sa našim poslodavcima i američkim partnerima.  Zbog višegodišnjeg poslovanja sa istim partnerima i poslodavcima možemo da pretpostavimo koja pitanja možete imati na intervjuu sa poslodavcem tako da je od velikog značaja za dobijanje željenog posla priprema sa našim stručnim profesorima i trenerima koji ovaj posao obavljaju godinama. 

  • Intervju u ambasadije najvažniji faktor za dobijanje američke vize zato je veoma bitno da se dobro spremite za ovaj razgovor kroz set časova konverzacije engleskog jezika sa našim nastavnicima. Iz iskustva znamo koja pitanja možete očekivati u razgovoru sa konzulom. Znamo koliko je važno da se student oseća opušteno i sigurno u ovim situacijama zato je ova priprema za intervju sa konzulom od velikog značaja za sticanje neophodnog znanja i samopouzdanja koje će se reflektovati na sam razgovor u ambasadi.

  • Priprema za posao - Set prilagodjenih časova sa našim predavačima veoma su korisni kako bi se što bolje spremili za posao koji ćete obavljati u Americi tokom programa. Da biste se što bolje uhodali na vašem novom poslu bitno je da na vreme usvojite deo terminologije koji vas tamo očekuje. Naime, svi poslovi koje obavljate kod naših poslodavaca nisu toliki teški koliko se može učiniti težak upravo jezik i terminologija koja se koristi u njihovom radnom okruženju. Prvi utisak kod novog poslodavca je najvažniji zato je i potrebno da date sve od sebe kako biste što bolje usvojili terminologiju. Priprema sa našim profesorima je veoma bitna ne samo zbog vašeg primarnog poslodavca veći zbog što lakšeg i bržeg pronalaženja dodatnih poslova na kojima ćete raditi, u slučaju da to želite.  Takođe, ove pripreme konverzacijskog engleskog vas pripremaju i za mnogobrojne životne situacije koje vas tamo očekuju, od puta avionom, obavljanje aktivnosti za koje se ukaže potreba, svakodnevne konverzacije do šopinga u tržnim centrima itd.

Dobrobiti naših časova konverzacije:

  • Priprema za razgovor sa poslodavcima uživo ili preko skype
  • Priprema za intervju za dobijanje vize
  • Lakše i brže prilagođavanje poslovima i novom okruženju
  • Sticanje samopouzdanja
  • Lakše pronalaženje dodatnih poslova
  • Lakše snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama
  • Bolji engleski može uticati i na pronalaženje boljih poslova i veću zaradu

Podsećamo vas na ostale akcije INSPIRIT-a: