Zapošljavanje

Sajamovi poslova-uživo intervju

Direktan razgovor učesnika programa i poslodavaca (organizatora) iz SAD-a u Beogradu i Novom Sadu.  Najveći broj studenata će dobiti željeni posao na nekom od sajmova zapošljavanja. Gde i kada će se održati sajamovi zapošljavanja isključivo zavisi od poslodavaca (sponzora programa) iz SAD-a. O datumu sajmova poslova bićete naknadno obavešteni. Pre sajma je obavezno je priložiti ili poslati biografiju na engleskom jeziku putem email-a.

Napomena: Naši partneri u Work and Travel programu, sponzorske agencije i poslodavci saradjuju ,ali istupaju nezavisno jedan od drugog.

Skype intervju

Određeni broj studenata mogu dobiti posao posle razgovora sa svojim poslodavcima (sponzorima) putem Skype-a ili e-mail-a. Obavezno je priložiti, poslati biografiju na engleskom jeziku na email pre razgovora sa sponzorom (poslodavcem).

CV zapošljavanje

Prijavljeni kandidati imaju uvid u konkretne radne ponude i mogućnost da se opredele za neku od njih, vodeći pri tom računa da ispunjavaju uslove postavljene od strane konkretnog poslodavca. Da li je izabrana radna ponuda potvrđena od strane poslodavca iz SAD, kandidat će uglavnom saznati naknadno. U većini slučajeva izabrani posao student dobiija, inSpirit Radi i Putuj ne može garantovati studentima izabrani posao jer to isključivo zavisi od sponzora i poslodavca iz SAD-a, tako da postoji mala mogućnost ne dobijanja posla ali u tom slučaju sponzor iz SAD može da ponudi studentu drugi posao. Obavezno je priložiti, poslati biografiju na engleskom jeziku na naš email.

Pripreme za intervju

Svi studenti će dobiti od INSPIRIT-a materijal za intervju sa poslodavcima kao i video snimke predhodnik intervjua.

Studenti koji to budu želeli mogu pohađati specijalan Work and Travel kurs engleskog koji je namenjen svim učesnicima kako bi se što bolje spremili za intervju sa poslodavcima. Kurs vode naši treneri i stručna lica koji će vas na najbolji mogući način pripremiti za za intervju.

Takođe na samom kursu će Vas naši profesori spremati i za intervju u ambasadi, gde se prelaze sva moguća pitanja koja Vas mogu očekivati na razgovoru.