Dokumenta i obaveze

 1. Student Handbook (morate da se vodite isključivo prema uputstvima iz ove knjižice. Ovu knjižicu ćete dobiti u agenciji ili će vam biti poslata na email u elektoronskoj formi

 1. Pasoš sa validnom J1 vizom

 1. DS-2019 (Certificate of eligibility for exchange visitor (J1) status ). Ovaj dokument uvek držite uz pasoš, ako dobijete vizu ovaj dokument vam mora biti vraćen sa pasošem

 1. I-94 formular koji morate popuniti i isprinatiti pre odlaska u Social Security Office. Morate sačekati 24 časa nakon sletanja kako biste bili ubačeni u sistem i tek onda treba da isprintate I-94 formular. Na ovom linku štampate I-94: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search

 1. SEVIS check in (arrival check in) koji morate popuniti na način koji je vaš sponzor odredio, u roku od 48 sati nakon sletanja , (način na koji se popunjava SEVIS će te naći u handbook-u sponzora). ukoliko ulazite u USA sa početnim datumom na vašem DS formularu. Vodite računa da ako ulazite ranije u SAD, pre datuma na DS2019 dokumentu, SEVIS check in uradite tek sa početkom datuma na DS2019.Tim pravilom se rukovodi većina sponzora.

Pravilo sponzorske agencije Greenheart je da se SEVIS check in uradi u okviru 3 dana po sletanju u USA, dakle nevezano od početnog datuma na DS2019 formularu.                                     

 1. Avio karta (kopiju karte ste dobili u Srbiji a pre leta ste obavezni da izvadite originalnu kartu na šalteru kompanije kojom letite)

 1. Radna ponuda- Job offer (koju dobijate nazad iz ambasade na na dan razgovora sa svim ostalim dokumentima)

 1. Dokument stariji od godinu dana (to može biti pasoš, lična karta, vozačka dozvola itd.)

 1.  Pismo od vašeg Sponzora. Ovo pismo prilažete uz dokumentaciju za socijalni broj.  (pismo ćete dobiti u agenciji, biće vam poslato na mejl ili ćete ga skinuti sa sajta sponzora)

 1.  Monthly check in. Obavezni ste mesečno da se javljate sponzoru, imate objašnjenje u handbook-u sponozora kako da to radite. Ovo je veoma važno i ako te ne uradite možete dovesti u pitanje vas dalji boravak u Americi.

 1. Social Security Application Form. Ovaj dokument će vam biti poslat na email i potreban vam je prilikom apliciranja za socijalni broj.

 1.  Dodatni posao. Obavezno mora da bude prijavljen i odobren od sponzora. Za ovo isto imate objasnjenje u handbook-u. Molimo vas da pratite uputstvo sponzora za odobravanje drugog posla, način odobravanja se razlikuje od sponzora do sponzora.

 1.  Brošura o vašim pravima u SAD-a. Brošura će Vam biti poslata na email

 1. Student and Exchange Visitor Program: SEVIS I-901 (ovaj dokument ćete dobilti   nazad na dan razgovora u ambasadi)                                                               
 2. Uputstvo na srpskom jeziku. Morate ga ištampati i poneti sa sobom.

Važna napomena: Sva gore pomenuta dokumenta obavezno kopirajte u više primera. Po jednu kopiju od svih dokumenata ostavite u Srbiji a ostale kopije ponesite sa sobom i čuvajte u razdvojenim torbama u slučaju da izgubite originalna dokumenta. Takođe možete da ih skenirate i ostavite na vašoj email adresi. Kada dođete u Ameriku obavezno kopirajte I-94 formular i čuvajte je sa ostalim kopijama.

Socijalni broj (SSN)

Da biste aplicirali za socijalni broj morate uraditi sve obaveze i imati kod sebe sva dokumenta.

Obaveza je da aplicirate za socijalni broj tek nakon 10 radnih dana od prijavljivanja na SEVIS check in (arrival check in). Ranije apliaciranje sa socijalni broj može dovesti do odbijanja vaše aplikacije, komplikacija pa čak i ne dobijanja socijalnog broja a samim tim i ne mogućnosti da legalno radite u USA. Postoji mogućnost da aplicirate za socijalni broj odmah nakon prijave na SEVIS, ali u tom slučaju obavezno zamolite službenike koji rade u Social Security Office da prihvate i zadrže vašu aplikaciju sve dok ne budete aktivni u SEVIS-u, na taj način neće doći do odbijanja vaše apliakacije. Neke kancelarije imaju iskustva u ovim slučajevima i izaće vam u susret a neke nemaju iskustva i moraćete da se vraćate posle navršenih 10 radnih dana. Vodite računa da ako ulazite ranije u SAD, pre datuma na DS-2019 dokumentu, SEVIS check in uradite tek sa početkom datuma na DS-2019.

Dokumenta za socijalni broj:

 1. I-94 formular koji morate popuniti i isprinatiti pre odlaska u Social Security Office. Morate sačekati minimum 24 sata nakon sletanja da biste ga ištampali! Link: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search

 1. SEVIS check in (arrival check in), odraditi u roku od 48 sati nakon sletanja

Napomena: Vodite računa da ako ulazite ranije u SAD, pre datuma na DS-2019 dokumentu, SEVIS check in uradite tek sa početkom datuma na DS-2019.

 1. Pasoš sa J1 vizom

 1. DS- 2019 formular (Certificate of eligibility for exchange visitor (J1) status), ovaj dokument uvek držite uz pasoš, ako ste dobili vizu ovaj dokument vam mora biti vraćen sa pasošem)

 1. Radna ponuda- Job offer (koju dobijate nazad iz ambasade na na dan razgovora sa svim ostalim dokumentima)

 1. Dokument stariji od godinu dana (to može biti pasoš, lična karta, vozačka dozvola itd..)

 1. Pismo od vašeg Sponzora. Ovo pismo prilažete uz dokumentaciju za socijalni broj.  (pismo ćete dobiti u agenciji, biće vam poslato na mejl ili ćete ga skinuti sa sajta sponzora)

 1. Social Security Application Form. Ovaj dokument treba da popunite i dostavite sa gore pomenutim dokumentima. Najbolje bi bilo da ovaj dokument popunite sa uz pomoć službenika koji rade u Social Security office-u. Ovaj dokument će vam biti poslat na email.

Prilikom predaje dokumenata ste obavezni da popunite formulare i u tim formularima postoji pitanje - na koju adresu želite da vam stigne socijalni broj, tako da obratite pažnju da ostavite adresu vašeg smeštaja ili adresu poslodavca, šta vam je već zgodnije. Obavezno recite agentu kojem predajete dokumenta na koju adresu želite da vam stigne socijalni broj da vam slučajno socijalni broj ne bi otišao na neku adresu na koju vi to ne želite. Takođe, obavezno tražite od službenika da vam izda potvrdu (application), kao privremenu zamenu za socijalni broj, sa kojom legalno možete da radite u Americi, tražite dodatni posao, otvarite račun u banci itd., a sve to dok čekate da vam stigne originalni socijalni broj. Jednom dobijeni Social Security Number važi ceo život. Savetujemo vas, kao i za sve ostale dokumenta, da imate rezervnu kopiju ove kartice i da je ne nosite sa sobom, već je držite na sigurnom. Socijalni broj vam obično stiže u roku od 3-4 nedelje. Adresa kancelarije za izdavanje socijalnih brojeva se obično nalazi u vašoj radnoj ponudi. Adresu najbliže kancelarije možete naći prateći ovaj link: https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp

Napomena: Sva gore pomenuta dokumenta obavezno kopirajte u više primeraka. Po jednu kopiju od svih dokumenata ostavite u Srbiji a ostale kopije ponesite sa sobom i čuvajte u razdvojenim torbama u slučaju da izgubite originalna dokumenta. Takođe možete da ih skenirate i ostavite na vašoj email adresi.

Zdravstveno osiguranje

Svi učesnici Work and Travel USA programa su zdravstveno osigurani za vreme boravka u SAD-u. Vaš sponzor obezbeđuje međunarodno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove za pružene zdravstvene usluge. Svaki student će pre polaska na program dobiti zdravstveno osiguranje kao brošuru, u elektornskoj formi, ili ce dobiti uputstvo kako da ga aktiviraju. Zdravstveno osiguranje traje tokom celog vašeg boravka, ali u obavezi ste da nam javite datum vašeg povratka jer on može biti promenljiv. Osiguranje ne pokriva kupovinu lekova, kao i poravku zuba, korekcije vida itd… Preporučujemo svim studentima da obavezno pre puta posete svog lekara i stomatologa kao i da sa sobom ponesu osnovne medikamente protiv prehlade i drugih čestih oboljenja.

Napomena: Ove godine smo za Vas besplatno obezbedili zdravstveno osiguranje za svih 5 meseci boravka (sem za studente koji idu na Self Job program, kao i za student koji prekorače trajanje vize)